top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Poważnie traktujemy prywatność naszych klientów i będziemy gromadzić, rejestrować, przechowywać, przechowywać, ujawniać, przekazywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w sposób opisany poniżej. Ochrona danych jest kwestią zaufania, a Twoja prywatność jest dla nas ważna. W związku z tym będziemy wykorzystywać Twoje imię i nazwisko oraz inne informacje, które Cię dotyczą, wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy gromadzić informacje tylko wtedy, gdy będzie to dla nas konieczne i będziemy gromadzić informacje tylko wtedy, gdy będą one istotne dla naszych kontaktów z Państwem.

 

Będziemy przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak jest to wymagane przez prawo lub tak długo, jak jest to istotne dla celów, dla których zostały zebrane.

 

Możesz odwiedzać Platformę (zdefiniowaną w Regulaminie) i przeglądać ją bez konieczności podawania danych osobowych. Podczas wizyty na Platformie pozostajesz anonimowy i w żadnym momencie nie możemy Cię zidentyfikować, chyba że posiadasz konto na Platformie i zalogujesz się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła.

 

Zbieranie danych osobowych

Kiedy tworzysz konto Atmet lub w inny sposób przekazujesz nam swoje dane osobowe za pośrednictwem Platformy, gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

Imię

Adres dostawy

Adres e-mail

Numer kontaktowy

Numer telefonu komórkowego

Będziemy mogli gromadzić Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy dobrowolnie prześlesz nam te informacje. Jeśli zdecydujesz się nie przekazywać nam swoich danych osobowych lub później wycofasz zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych, możemy nie być w stanie świadczyć Ci naszych Usług. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przekazanych nam i aktualizować je w dowolnym momencie, jak opisano poniżej.

 

Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, będą wykorzystywane lub udostępniane stronom trzecim (w tym firmom powiązanym, zewnętrznym usługodawcom i zewnętrznym sprzedawcom) w niektórych lub we wszystkich następujących celach:

Aby ułatwić Ci korzystanie z Usług (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach użytkowania) i/lub dostęp do Platformy;

W celu przetwarzania zamówień składanych za pośrednictwem Platformy, niezależnie od tego, czy produkty są sprzedawane przez firmę Atmet, czy przez sprzedawcę będącego osobą trzecią. Płatności dokonywane za pośrednictwem Platformy za produkty sprzedawane przez Atmet lub sprzedawcę będącego stroną trzecią będą przetwarzane przez naszego agenta;

W celu dostarczenia produktów zakupionych za pośrednictwem Platformy, niezależnie od tego, czy są one sprzedawane przez firmę Atmet, czy przez sprzedawcę będącego stroną trzecią. Możemy przekazać Twoje dane osobowe stronie trzeciej w celu dostarczenia Ci produktu (na przykład naszemu kurierowi lub dostawcy), niezależnie od tego, czy produkt jest sprzedawany za pośrednictwem Platformy przez Atmet, czy przez sprzedawcę będącego osobą trzecią;

Aby informować Cię o dostawie produktów, niezależnie od tego, czy są one sprzedawane za pośrednictwem Platformy przez Atmet, czy przez sprzedawcę będącego osobą trzecią, oraz w celu obsługi klienta;

Aby porównać informacje i zweryfikować je ze stronami trzecimi, aby upewnić się, że informacje są dokładne;

Ponadto wykorzystamy podane przez Ciebie informacje do administrowania Twoim kontem (jeśli istnieje) u nas; weryfikować i przeprowadzać transakcje finansowe w związku z płatnościami dokonywanymi online; audytu pobierania danych z Platformy; ulepszać układ i/lub zawartość stron Platformy oraz dostosowywać je do potrzeb użytkowników; identyfikować odwiedzających Platformę; przeprowadzać badania danych demograficznych i zachowań naszych użytkowników; dostarczać Ci informacje, które naszym zdaniem mogą Ci się przydać lub o które nas prosiłeś, w tym informacje o produktach i usługach naszych lub sprzedawców zewnętrznych, pod warunkiem, że zaznaczyłeś, że nie sprzeciwiłeś się kontaktowi w tych celach;

Kiedy rejestrujesz konto w Atmet lub w inny sposób przekazujesz nam swoje dane osobowe za pośrednictwem Platformy, będziemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do wysyłania Ci od czasu do czasu materiałów marketingowych i/lub promocyjnych dotyczących produktów i usług naszych lub sprzedawców zewnętrznych . Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w dowolnym momencie, korzystając z funkcji rezygnacji z subskrypcji w elektronicznych materiałach marketingowych. Możemy wykorzystywać Twoje dane kontaktowe do wysyłania biuletynów od nas i od naszych powiązanych firm; I

W wyjątkowych okolicznościach Atmet może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych, na przykład gdy istnieją podstawy, by sądzić, że ujawnienie jest niezbędne do zapobieżenia zagrożeniu życia lub zdrowia lub do celów egzekwowania prawa lub do spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych oraz upraszanie.

Atmet może udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim i naszym podmiotom powiązanym w wyżej wymienionych celach, w szczególności w celu zrealizowania transakcji z Tobą, zarządzania Twoim kontem i naszymi relacjami z Tobą, marketingu i spełnienia wszelkich wymogów prawnych lub regulacyjnych oraz próśb, które Atmet uzna za konieczne . Udostępniając im Twoje dane osobowe, staramy się zapewnić, że strony trzecie i nasze podmioty stowarzyszone chronią Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, gromadzeniem, wykorzystaniem, ujawnieniem lub podobnymi zagrożeniami i przechowują Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak potrzebują danych osobowych w celu realizacji wyżej wymienionych celów.

 

Atmet nie prowadzi działalności polegającej na sprzedaży danych osobowych klientów osobom trzecim.

 

 

Wycofanie zgody

W każdej chwili możesz zgłosić swój sprzeciw wobec dalszego wykorzystywania i/lub ujawniania przez nas Twoich danych osobowych w dowolnym celu iw sposób określony powyżej, kontaktując się z nami pod poniższym adresem e-mail.

 

Należy pamiętać, że jeśli zgłosisz swój sprzeciw wobec wykorzystywania i/lub ujawniania przez nas Twoich danych osobowych do celów i w sposób określony powyżej, w zależności od charakteru sprzeciwu, możemy nie być w stanie dalej świadczyć naszych produkty lub usługi dla Ciebie lub wykonać jakąkolwiek umowę, którą zawarliśmy z Tobą. Nasze prawa i środki prawne są wyraźnie zastrzeżone w takim przypadku.

 

Aktualizowanie Twoich danych osobowych

W każdej chwili możesz zaktualizować swoje dane osobowe, wchodząc na swoje konto na Platformie Atmet. Jeśli nie masz u nas konta, możesz to zrobić, kontaktując się z nami na nasz adres e-mail podany powyżej.

 

Podejmujemy kroki w celu udostępnienia aktualizacji Twoich danych osobowych stronom trzecim i naszym podmiotom stowarzyszonym, którym udostępniliśmy Twoje dane osobowe, jeśli Twoje dane osobowe są nadal niezbędne do wyżej wymienionych celów.

 

Dostęp do Twoich danych osobowych

Jeśli chcesz zobaczyć dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, lub dowiedzieć się, w jaki sposób Twoje dane osobowe zostały lub mogły zostać wykorzystane lub ujawnione przez Atmet w ciągu ostatniego roku, skontaktuj się z nami pod naszym adresem e-mail podanym poniżej. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania rozsądnej opłaty administracyjnej za odzyskanie danych osobowych.

 

Jeżeli posiadasz konto w Atmet, możesz uzyskać dostęp do szczegółów swojego zamówienia logując się do swojego konta na Platformie. Tutaj możesz przeglądać szczegóły swoich zamówień, które zostały zrealizowane, które są otwarte i które wkrótce zostaną wysłane, a także zarządzać swoimi danymi adresowymi, danymi bankowymi i wszelkimi newsletterami, które mogłeś subskrybować. Zobowiązują się Państwo do traktowania swojej nazwy użytkownika, hasła i danych zamówienia Atmet w sposób poufny i nieudostępniania ich nieupoważnionym osobom trzecim. Nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie nazwy użytkownika Atmet, hasła lub szczegółów zamówienia, z wyjątkiem przypadków określonych w Warunkach użytkowania.

 

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Atmet zapewnia, że wszystkie zebrane informacje będą bezpiecznie i bezpiecznie przechowywane. Chronimy Twoje dane osobowe poprzez:

Ograniczenie dostępu do danych osobowych

Konserwacja produktów technologicznych w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do komputera

Bezpieczne niszczenie Twoich danych osobowych, gdy nie są już potrzebne do jakichkolwiek celów prawnych lub biznesowych

 

 

Jeśli uważasz, że Twoja prywatność została naruszona przez Atmet, skontaktuj się z nami pod poniższym adresem e-mail.

 

Twoje hasło jest kluczem do Twojego konta. Używaj unikalnych cyfr, liter i znaków specjalnych oraz nie udostępniaj nikomu swojego hasła Atmet. Jeśli udostępnisz swoje hasło innym osobom, będziesz odpowiedzialny za wszystkie działania podjęte w imieniu Twojego konta i konsekwencje. Jeśli utracisz kontrolę nad swoim hasłem, możesz stracić znaczną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi i innymi informacjami przekazanymi Atmet. Możesz również podlegać prawnie wiążącym działaniom podjętym w Twoim imieniu. Dlatego, jeśli Twoje hasło zostało z jakiegokolwiek powodu naruszone lub jeśli masz podstawy, by sądzić, że Twoje hasło zostało naruszone, powinieneś natychmiast skontaktować się z nami i zmienić swoje hasło. Przypominamy o wylogowaniu się z konta i zamknięciu przeglądarki po zakończeniu korzystania ze współdzielonego komputera.

 

Drobny

Atmet nie prowadzi sprzedaży produktów przeznaczonych do zakupu przez dzieci. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, możesz korzystać z naszego serwisu tylko przy udziale rodzica lub opiekuna.

 

Gromadzenie danych komputerowych

Atmet lub nasi autoryzowani usługodawcy mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne podobne technologie do przechowywania informacji, aby zapewnić lepsze, szybsze, bezpieczniejsze i spersonalizowane doświadczenie podczas korzystania z Usług i/lub uzyskiwania dostępu do Platformy.

 

Kiedy odwiedzasz Atmet, serwery naszej firmy automatycznie rejestrują informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową. Dane te mogą obejmować:

Adres IP Twojego komputera

Typ przeglądarki

Strona internetowa, którą odwiedzałeś przed wejściem na naszą Platformę

Strony w Platformie, które odwiedzasz

Czas spędzony na tych stronach, elementy i informacje wyszukiwane na Platformie, godziny i daty dostępu oraz inne statystyki.

 

 

Atmet ma rację

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE Atmet MA PRAWO UJAWNIĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JAKIKOLWIEK URZĄDOM PRAWNYM, REGULACYJNYM, RZĄDOWYM, PODATKOWYM, EGZEKWUJĄCYM PRAWO LUB INNYM ORGANOM LUB WŁAŚCICIELEM ODPOWIEDNICH PRAW, JEŚLI  At ŻE UJAWNIENIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST NIEZBĘDNE W CELU WYPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK ZOBOWIĄZAŃ, WYMAGAŃ LUB UZGODNIEŃ, DOBROWOLNYCH LUB OBOWIĄZKOWYCH, WYNIKAJĄCYCH Z WSPÓŁPRACY NA ZLECENIE, DOCHODZENIE I/LUB ŻĄDANIE JAKIEGOKOLWIEK CHARAKTERU TYCH STRON. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NIE PODEJMOWAĆ ŻADNYCH DZIAŁAŃ I/LUB ZRZEKA SIĘ SWOICH PRAW DO PODEJMOWANIA JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ PRZECIWKO  Atmet W CELU UJAWNIENIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W TYCH OKOLICZNOŚCIACH.

 

 

Zmiany w Polityce Prywatności

Atmet będzie regularnie sprawdzać, czy niniejsza Polityka Prywatności jest wystarczająca. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmiany Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany niniejszej polityki będą publikowane na Platformie.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Co to jest plik cookie?

Plik cookie to mały plik składający się z liter i cyfr, który jest pobierany na komputer użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do niektórych witryn internetowych. Zasadniczo pliki cookie umożliwiają witrynie internetowej rozpoznanie komputera użytkownika.

Najważniejszą rzeczą, którą należy wiedzieć o plikach cookie, które umieszczamy, jest to, że są one wykorzystywane do poprawy użyteczności naszej strony internetowej, na przykład poprzez zapamiętywanie preferencji witryny i ustawień językowych.

2. Dlaczego używamy plików cookie?

Możemy wykorzystywać pliki cookie i inne podobne technologie z wielu powodów, na przykład: i) dla celów bezpieczeństwa lub ochrony przed oszustwami oraz w celu identyfikacji cyberataków i zapobiegania im, ii) w celu świadczenia usługi, którą wybrałeś od nas, iii) w celu monitorowania i analizowania wydajności, działania i skuteczności naszej usługi oraz iv) w celu poprawy komfortu użytkowania.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym o tym, jak sprawdzić, które pliki cookie zostały ustawione i zrozumieć, jak nimi zarządzać, usuwać je lub blokować, odwiedź stronę https://aboutcookies.org/ lub https: //www.allaboutcookies. org / fr /.


Możliwe jest również zablokowanie przyjmowania plików cookie przez przeglądarkę poprzez zmianę odpowiednich ustawień w przeglądarce. Zazwyczaj ustawienia te można znaleźć w menu „Opcje” lub „Preferencje” przeglądarki.


Należy pamiętać, że usunięcie naszych plików cookie lub wyłączenie przyszłych plików cookie lub technologii śledzenia może uniemożliwić dostęp do niektórych obszarów lub funkcji naszych usług lub może w inny sposób niekorzystnie wpłynąć na wygodę użytkownika.


Poniższe linki mogą być pomocne lub możesz skorzystać z opcji „Pomoc” w swojej przeglądarce.


Ustawienia plików cookie w przeglądarce Firefox

Ustawienia plików cookies w Internet Explorerze

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Google Chrome

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Safari (OS X)

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Safari (iOS)

Ustawienia plików cookie w systemie Android


Aby odmówić i zapobiec wykorzystywaniu Twoich danych przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

Możemy zmienić tę politykę dotyczącą plików cookie. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat plików cookie.

bottom of page